Các lỗi và các khắc phục của biến tần INVT

Các lỗi và các khắc phục sự cố của bien tan invt

Mã lỗi Kiểu lỗi Nguyên nhân Giải pháp
OUT1 Lỗi IGBT Pha U 1. Thời gian tăng / giảm tốc quá ngắn.
2. Khối IGBT lỗi.
3. Lỗi do nhiễu.
4. Nối đất chưa đúng
1. Tăng thời gian tăng /giảm tốc.
2. Liên hệ nhà cung cấp.3. Kiểm tra thiết bị ngoại vi và chống nhiễu
OUT2 Lỗi IGBT Pha V
OUT3 Lỗi IGBT Pha W
OC1 Quá dòng khi tăng tốc 1: Lỗi ngõ ra Biến tần ngắn  mạch hoặc chạm đất
2: Tải quá lớn hoặc thời gian tăng / giảm tốc quá ngắn.
3: Đặc tuyến V/F không phù hợp
4: Tải đột ngột thay đổi.
1. Kiểm tra motor, lớp cách ly, bạc đạn, dây  cáp điện.
2. Tăng thời gian tăng / giảm tốc hoặc chọn Biến tần có công suất  lớn hơn3. Điều chỉnh đặc tuyến V/F phù hp.
4. Kiểm tra tải
OC2 Quá dòng khi giảm tốc
OC3 Quá dòng khi đang chạy tốc độ hằng số
OV1 Quá áp khi tăng tốc 1. Thời gian giảm tốc quá ngắn và năng lượng motor trả về quá lớn
2. Điện áp nguồn cấp quá cao.
3. Motor chạm vỏ.
1. Tăng thời gian giảm tốc và nối điện trở thắng.
2. Giảm điện áp nguồncấp xuống trong phạm vi làm việc.
3. Kiểm tra motor, dây cáp điện
OV2 Quá áp khi giảm tốc
OV3 Quá áp khi đang chạy tốc độ hằng số
UV Điện áp DC bus quá thấp. 1: Mất pha nguồn điện cấp.
2: Mất nguồn cấp thoáng qua.
3: Trạm nối dây nguồn cấp bị lỏng.
4: Điệp áp nguồn cấp dao động quá lớn.
Kiểm tra điện áp nguồn cấp và trạm nối dây cấp nguồn
OL1 Quá tải Motor 1. Motor kéo tải nặng ở tốc độ thấp trong thời gian dài.
2. Đặc tuyến V/F không đúng
3. Ngưỡng bảo vệ motor không phù hợp (PB.03)
4. Tải đột ngột thay đổi
1. Chọn loại motor thay đổi tần số.
2. Điều chỉnh V/F3. Kiểm tra và điều chỉnh PB.03.
4. Kiểm tra tải.
OL2 Quá tải Biến tần 1. Tải quá lớn hoặc thời gian tăng / giảm tốc quá ngắn.
2. Đặc tuyến V/F không phù hợp.
3. Công suất Biến tần quá nhỏ
1. Tăng thời gian tăng /giảm tốc hoặc chọn Biến tần có công suất lớn hơn.
2. Điều chỉnh đặc tuyến V/F phù hợp.
3. Chọn Biến tần có công suất lớn hơn.
OL3 Quá tải moment 1. Tăng tốc quá nhanh
2. Khởi động lại khi motor đang chạy
3. Điện áp DC bus thấp 4.Tải quá lớn
1. Tăng thời gian tăng tốc
2.Tránh khởi động lại ngay sau khi dừng
3.Kiểm tra điện áp DC bus
4. Dùng biến tần có công suất định mức lớn hơn.
5.Đặt chính xác giá trị PB.11
SPI Lỗi pha ngõ vào 1: Mất pha nguồn cấp.
2: Mất nguồn cấp thoáng qua.
3: Trạm nối dây nguồn cấp bị lỏng.
4: Điện áp nguồn cấp dao động quá lớn.
5: Các pha bị mất cân bằng
Kiểm tra các dây cấp nguồn, kiểm tra việc lắp đặt và nguồn cấp.
SPO Lỗi pha ngõ ra 1. Có một dây ngõ ra bị đứt
2. Có một dây trong cuộn motor bị đứt. 3. Trạm nối dây ngõ ra bị lỏng
Kiểm tra lại hệ thống đấu nối dây và việc lắp đặt. EF Lỗi mạch ngoài Sx: Ngõ vào lỗi mạch ngoài có tác động. Kiểm
EF Lỗi mạch ngoài Sx: Ngõ vào lỗi mạch ngoài có tác động. Kiểm tra thiết bị ngoại vi
OH1 Quá nhiệt bộ chỉnh lưu 1: Nhiệt độ xung quanh quá cao.
2: Ở gần nguồn nhiệt.
3. Quạt làm mát của Biến tần không chạy hoặc bị hư.
4: Rãnh thông gió bị tắc nghẽn.
5: Tần số sóng mang quá cao
1. Lắp bộ giải nhiệt.
2. Tránh xa nguồn nhiệt.
3. Thay quạt làm mát.
4. Làm sạch rãnh thông gió.
5. Giảm tần số sóng mang.
OH2 Quá nhiệt khối IGBT
CE Lỗi truyền thông 1. Tốc độ Baud không thích hợp.
2. Nhận dữ liệu bị sai.
3. Giao tiếp bị ngắt trong khoảng thời gian dài
1. Đặt tốc độ Baud phù hợp.
2. Kiểm tra lại thiết bị truyền thông và tín hiệu.
ITE Mạch dò dòng điện bị lỗi 1. Đầu nối dây cáp liên kết board điều khiển bị hở mạch.
2. Cảm biến Hall bị lỗi.
3. Mạch khuếch đại dòng hoạt động
1. Kiểm tra dây nối.
2. Liên hệ nhà phân phối.
TE Lỗi Autotuning 1. Đặt thông số định mức động cơ không phù hợp.
2. Quá thời gian autotuning.
1. Đặt lại thông số motor đúng với nhãn motor.
2. Kiểm tra dây đấu motor.
EEP Lỗi EEPROM Lỗi Read/Write các thông số điều khiển Ấn STOP/RESET để reset. Liên hệ nhà cung cấp
PIDE Lỗi hồi tiếp PID 1. Nguồn hồi tiếp PID hở mạch.
2. Mất tín hiệu hồi tiếp PID.
1. Kiểm tra dây tín hiệu hồi tiếp PID.
2. Kiểm tra nguồn hồi tiếp của PID.
BCE Lỗi Bộ thắng 1. Mạch thắng bị lỗi hoặc hỏng điện trở thắng.
2. Giá trị điện trở thắng quá thấp
1. Kiểm tra bộ thắng, thay điện trở khác.
2. Tăng giá trị điện trở thắng.
0948 956 835