DANH MỤC: Biến tần Alpha

MUA BÁN BIẾN TẦN ALPHA 6000V SỮA CHỮA BIẾN TẦN TẠI HÀ NỘI

Thông số cơ bản biến tần Alpha 6000V Tài liệu: Alpha-6000-manual Biến tần Alpha 6000v có dải công suất và điện áp như sau: 1 pha 200V: 0.1-3.7kW, 3 pha 200V: 0.1-18.5kW, 3 pha 400V: 0.2-18.5kW. Khả năng quá tải: 150% trong 60s đối với tải nặng, 120% trong 60s đối với tải thường. Tích hợp …

Continue reading

MUA BÁN BIẾN TẦN ALPHA 6000S SỮA CHỮA BIẾN TẦN TẠI HÀ NỘI

Thông số cơ bản biến tần Alpha 6000S Tài liệu: Alpha-6000-manual Biến tần Alpha 6000v có dải công suất và điện áp như sau: 1 pha 200V: 0.1-3.7kW, 3 pha 200V: 0.1-18.5kW, 3 pha 400V: 0.2-18.5kW. Khả năng quá tải: 150% trong 60s đối với tải nặng, 120% trong 60s đối với tải thường. Tích hợp …

Continue reading

MUA BÁN BIẾN TẦN ALPHA 6000E 6000M SỮA CHỮA BIẾN TẦN TẠI HÀ NỘI

  Alpha-6000-series-ac-drive-user-manual Thông số cơ bản biến tần Alpha 6000E 6000M Biến tần Alpha 6000E 6000M có dải công suất và điện áp như sau: 1 pha 200V: 0.1-3.7kW, 3 pha 200V: 0.1-18.5kW, 3 pha 400V: 0.2-18.5kW. Khả năng quá tải: 150% trong 60s đối với tải nặng, 120% trong 60s đối với tải thường. Tích …

Continue reading

MUA BÁN BIẾN TẦN ALPHA 6000 6100 SỬA CHỮA BIẾN TẦN TẠI HÀ NỘI

Thông số cơ bản biến tần Alpha 6000 6100 Biến tần Alpha 6000 6100 có dải công suất và điện áp như sau: 1 pha 200V: 0.1-3.7kW, 3 pha 200V: 0.1-18.5kW, 3 pha 400V: 0.2-18.5kW. Khả năng quá tải: 150% trong 60s đối với tải nặng, 120% trong 60s đối với tải thường. Tích hợp bộ …

Continue reading

0948 956 835