DANH MỤC: biến tần Sinovo

MUA BÁN BIẾN TẦN SINOVO SD100 SỬA CHỮA BIẾN TẦN TẠI HÀ NỘI

Link MediaFire download tài liệu: Tài liệu biến tần Sinovo sd100 Thông số cơ bản biến tần Sinovo Sd100 Dải công suất điện áp: 220V: 0.4-1.5kW. Khả năng quá tải: 150% trong 60s đối với tải nặng. Tần số sóng mang biến tần Sinovo Sd100 : tối đa lên tới 16kHz. Tích hợp truyền thông: Modbus RTU( 422/485). …

Continue reading

MUA BÁN BIẾN TẦN SINOVO SD200 SỬA CHỮA BIẾN TẦN TẠI HÀ NỘI

Link MediaFire download tài liệu: Tài liệu biến tần Sinovo sd200 Thông số cơ bản biến tần Sinovo Sd200 Dải công suất điện áp: 380V: 0.4-500kW. Khả năng quá tải: 150% trong 60s đối với tải nặng. Tần số sóng mang biến tần Sinovo Sd200 2-12kHz. Tích hợp truyền thông: Modbus RTU( 422/485). Chế độ điều khiển: V/F. …

Continue reading

MUA BÁN BIẾN TẦN SINOVO SD300 SỬA CHỮA BIẾN TẦN TẠI HÀ NỘI

Link MediaFire download tài liệu: Tài liệu biến tần Sinovo sd300 Thông số cơ bản biến tần Sinovo Sd300 Dải công suất điện áp: 220V: 0.2-2.2kW, 380V: 0.4-3.7kW. Khả năng quá tải biến tần Sinovo Sd300 150% trong 60s đối với tải nặng. Tần số sóng mang: tối đa lên tới 2-10kHz. Tích hợp truyền thông: Modbus RTU( …

Continue reading

MUA BÁN BIẾN TẦN SINOVO SD80 SỬA CHỮA BIẾN TẦN TẠI HÀ NỘI

 Link MediaFire download tài liệu: Tài liệu biến tần Sinovo sd80 Thông số cơ bản biến tần Sinovo Sd80 Dải công suất điện áp: 220V: 0.2-2.2kW, 380V: 0.4-3.7kW. Khả năng quá tải: 150% trong 60s đối với tải nặng. Tần số sóng mang: tối đa lên tới 9kHz. Tích hợp truyền thông: Modbus RTU( 422/485). …

Continue reading

MUA BÁN BIẾN TẦN SINOVO SD90 SỬA CHỮA BIẾN TẦN TẠI HÀ NỘI

Link MediaFire download tài liệu: Tài liệu biến tần Sinovo sd90 Thông số cơ bản biến tần Sinovo Sd90 Dải công suất điện áp biến tần Sinovo Sd90 : 220V: 0.2-2.2kW, 380V: 0.4-3.7kW. Khả năng quá tải: 150% trong 60s đối với tải nặng. Tần số sóng mang: 2-10kHz. Tích hợp truyền thông: Modbus RTU( 422/485). Chế độ …

Continue reading

0948 956 835