Đồng hồ đo: V – A – F VAF36 (96×96)

Đồng hồ tủ điện Selec VAF 36Tài liệu: Đồng hồ đo: V – A – F  VAF36

Đồng hồ đo: V – A – F
– Hiển thị 3 hàng, 3 số, dạng LCD
– Cài đặt hệ số CT: 5A – 5.000A
– Mạng kết nối: 3 pha – 4 dây & 1 pha – 2 dây
– Nguồn cấp: 85 – 270V AC/DC

 

0948 956 835