Đồng hồ đo Hệ Số CosPhi MP314 (96×96)

Đồng hồ tủ điện dạng số hiển thị dạng LCD Selec MP314 (96x96)

Tài liệu: Đồng hồ đo Hệ Số CosPhi  MP314

– Đồng hồ đo Hệ Số CosPhi
– Hiển thị 4 số, dạng LED 7 đoạn
– Độ phân giải: 0.001
– Mạng kết nối: 1 pha 2 dây
– Nguồn cấp: AC: 240V AC ±20%, (50 / 60Hz)
– Chiều cao của LED hiển thị: 14.2 mm

0948 956 835