DANH MỤC: biến tần Sumitomo

MUA BÁN BIẾN TẦN SUMITOMO AF-3000 SỬA CHỮA

Tài liệu tham khảo: biến tần Sumitomo AF-3000 Thông số cơ bản biến tần Sumitomo AF-3000 Biến tần Sumitomo af-3000 có khả năng quá tải: 150% trong 60s đối với tải nặng, 120% trong 60s đối với tải thường. Tích hợp bộ xả bên trong trên toàn dải công suất. Tích hợp truyền thông: Modbus RTU( …

Continue reading

MUA BÁN BIẾN TẦN SUMITOMO AF-3100 SỬA CHỮA

Tài liệu tham khảo:INVERTER SUMITOMO AF3100 (1) Thông số cơ bản biến tần Sumitomo AF-3100 Biến tần Sumitomo af-3100 có khả năng quá tải: 150% trong 60s đối với tải nặng, 120% trong 60s đối với tải thường. Tích hợp bộ xả bên trong trên toàn dải công suất. Tích hợp truyền thông: Modbus RTU( 422/485). …

Continue reading

MUA BÁN BIẾN TẦN SUMITOMO HF-320 SỬA CHỮA

Tài liệu tham khảo: biến tần Sumitomo HF-320 Thông số cơ bản biến tần Sumitomo HF-320 Biến tần Sumitomo hf-320 có khả năng quá tải: 150% trong 60s đối với tải nặng, 120% trong 60s đối với tải thường. Tích hợp bộ xả bên trong trên toàn dải công suất. Tích hợp truyền thông: Modbus RTU( …

Continue reading

MUA BÁN BIẾN TẦN SUMITOMO AF-500 SỬA CHỮA

Tài liệu tham khảo: biến tần Sumitomo AF-500 Thông số cơ bản biến tần Sumitomo AF-500 Biến tần Sumitomo af-500 có khả năng quá tải: 150% trong 60s đối với tải nặng, 120% trong 60s đối với tải thường. Tích hợp bộ xả bên trong trên toàn dải công suất. Tích hợp truyền thông: Modbus RTU( …

Continue reading

MUA BÁN BIẾN TẦN SUMITOMO HF-430A SỬA CHỮA

  Tài liệu tham khảo: biến tần sumitomo HF-430A Thông số cơ bản biến tần Sumitomo HF-430A Biến tần Sumitomo hf-430a có khả năng quá tải: 150% trong 60s đối với tải nặng, 120% trong 60s đối với tải thường. Tích hợp bộ xả bên trong trên toàn dải công suất. Tích hợp truyền thông: Modbus …

Continue reading

MUA BÁN BIẾN TẦN SUMITOMO SF-320 SỬA CHỮA

Tài liệu tham khảo: biến tần Sumitomo SF-320 Thông số cơ bản biến tần Sumitomo SF-320 Biến tần Sumitomo sf-320 có khả năng quá tải: 150% trong 60s đối với tải nặng, 120% trong 60s đối với tải thường. Tích hợp bộ xả bên trong trên toàn dải công suất. Tích hợp truyền thông: Modbus RTU( …

Continue reading

MUA BÁN BIẾN TẦN SUMITOMO SF-520 SỬA CHỮA

  Tài liệu tham khảo: biến tần Sumitomo SF-520 Thông số cơ bản biến tần Sumitomo SF-520 Biến tần Sumitomo sf-520 có khả năng quá tải: 150% trong 60s đối với tải nặng, 120% trong 60s đối với tải thường. Tích hợp bộ xả bên trong trên toàn dải công suất. Tích hợp truyền thông: Modbus …

Continue reading

0948 956 835