DANH MỤC: Biến tần HOLIP

MUA BÁN BIẾN TẦN HOLIP HLP-NV SỬA CHỮA BIẾN TẦN TẠI HÀ NỘI

Link tải tài liệu: HLP-NV Holip manual Thông số cơ bản biến tần Holip HLP-NV Biến tần Holip hlp-nv có dải công suất và điện áp như sau:3 pha 400V: 0.75-11kW. Khả năng quá tải: 150% trong 60s đối với tải nặng, 120% trong 60s đối với tải thường. Tích hợp bộ xả bên trong trên …

Continue reading

MUA BÁN BIẾN TẦN HOLIP HLP-C100 SỬA CHỮA BIẾN TẦN TẠI HÀ NỘI

Link tải tài liệu: HLP-C100 Holip manual Thông số cơ bản biến tần Holip HLP-C100 Biến tần Holip hlp-C100 có dải công suất và điện áp như sau:3 pha 400V: 0.75-11kW. Khả năng quá tải: 150% trong 60s đối với tải nặng, 120% trong 60s đối với tải thường. Tích hợp bộ xả bên trong trên …

Continue reading

MUA BÁN BIẾN TẦN HOLIP HLP-B SỬA CHỮA BIẾN TẦN TẠI HÀ NỘI

Link tải tài liệu: HLP-B Holip manual Thông số cơ bản biến tần Holip HLP-B Biến tần Holip hlp-b có dải công suất và điện áp như sau:3 pha 400V: 0.75-11kW. Khả năng quá tải: 150% trong 60s đối với tải nặng, 120% trong 60s đối với tải thường. Tích hợp bộ xả bên trong trên …

Continue reading

MUA BÁN BIẾN TẦN HOLIP HLP-A100 SỬA CHỮA BIẾN TẦN TẠI HÀ NỘI

Link tải tài liệu: HLP-A100 Holip manual Thông số cơ bản biến tần Holip HLP-A100 Biến tần Holip hlp-a100 có dải công suất và điện áp như sau:3 pha 400V: 0.75-11kW. Khả năng quá tải: 150% trong 60s đối với tải nặng, 120% trong 60s đối với tải thường. Tích hợp bộ xả bên trong trên …

Continue reading

MUA BÁN BIẾN TẦN HOLIP HLP-A SỬA CHỮA BIẾN TẦN TẠI HÀ NỘI

Link tải tài liệu: HLP-A Holip manual Thông số cơ bản biến tần Holip HLP-A Biến tần Holip hlp-a có dải công suất và điện áp như sau:3 pha 400V: 0.75-11kW. Khả năng quá tải: 150% trong 60s đối với tải nặng, 120% trong 60s đối với tải thường. Tích hợp bộ xả bên trong trên …

Continue reading

0948 956 835