DANH MỤC: BIẾN TẦN MEIDEN

BIẾN TẦN MEIDEN VT310

Thông số cơ bản biến tần Meiden VT310 Biến tần Menden VT310 có khả năng quá tải: 150% trong 60s đối với tải nặng, 120% trong 60s đối với tải thường. Tích hợp bộ xả bên trong trên toàn dải công suất. Tích hợp truyền thông: Modbus RTU( 422/485). Tần số sóng mang: 2-15kHz. Chế độ …

Continue reading

BIẾN TẦN MEIDEN VT240S

Tài liệu cài đặt: 2-Meiden-1-Inverter-Manual Thông số cơ bản biến tần Meiden VT240S Biến tần Menden VT240s có khả năng quá tải: 150% trong 60s đối với tải nặng, 120% trong 60s đối với tải thường. Tích hợp bộ xả bên trong trên toàn dải công suất. Tích hợp truyền thông: Modbus RTU( 422/485). Tần số …

Continue reading

BIẾN TẦN MEIDEN VT230S

  Tài liệu cài đặt: Meiden_THYFREC-VT230S_AC_Speed_Control_Equipment Thông số cơ bản biến tần Meiden VT230S Biến tần Menden VT230s có khả năng quá tải: 150% trong 60s đối với tải nặng, 120% trong 60s đối với tải thường. Tích hợp bộ xả bên trong trên toàn dải công suất. Tích hợp truyền thông: Modbus RTU( 422/485). Tần …

Continue reading

BIẾN TẦN MEIDEN VT210S

  Thông số cơ bản biến tần Meiden VT210S Biến tần Menden VT210s có khả năng quá tải: 150% trong 60s đối với tải nặng, 120% trong 60s đối với tải thường. Tích hợp bộ xả bên trong trên toàn dải công suất. Tích hợp truyền thông: Modbus RTU( 422/485). Tần số sóng mang: 2-15kHz. Chế …

Continue reading

0948 956 835