Đồng hồ đo Tần SốMF16 (48×96)

Đồng hồ đo dòng Selec MF16 (48x96, 5 /4000A)

Tài liệu: Đồng hồ đo Volt  MF16

– Đồng hồ đo Tần Số
– Hiển thị 4 số, dạng LED 7 đoạn
– Dải đo lường: 45 – 65Hz
– Độ phân giải: 0.01
– Mạng kết nối: 1 pha 2 dây
– Nguồn cấp: AC: 240V AC ±20%, (45 – 65Hz)
110V AC ±20%, (45 – 65Hz)
– Chiều cao của LED hiển thị: 14.2 mm

0948 956 835