Đồng hồ đo Volt MV15

ĐỒNG HỒ ĐO VOLT SELEC MV15

Tài liệu: Đồng hồ đo Volt  MV15

Đồng hồ đo Volt
– Hiển thị 3 số, dạng LED 7 đoạn
– Dải hiển thị: 0 – 516V
– Mạng kết nối: 1 pha 2 dây
– Nguồn cấp: AC: 240V AC ±20%, (50 / 60Hz)
110V AC ±20%, (50 / 60Hz)

– Bảo vệ mặt trước: IP65
– Chiều cao của LED hiển thị: 14.2 mm

0948 956 835