DANH MỤC: Biến tần ADLEE

Biến tần ADLEE AS

Tài liệu tiếng anh biến tần ADLEE ASN Biến tần ASN loại công suất nhỏ từ 0.2Kw đến 3.7Kw Các loại điện áp 110VAC, 220VAC, 380VAC  Thông số kỹ thuật: Điều khiển chế độ 3 dây start / stop, Chạy nhấp, chạy thuận/ chạy ngược, chạy nhiều cấp tốc độ. Chạy nhiều cấp tốc độ …

Continue reading

Sửa chữa Mua bán Biến tần ADLEE AS

Tài liệu tiếng anh biến tần ADLEE ASN Biến tần ASN loại công suất nhỏ từ 0.2Kw đến 3.7Kw Các loại điện áp 110VAC, 220VAC, 380VAC  Thông số kỹ thuật: Điều khiển chế độ 3 dây start / stop, Chạy nhấp, chạy thuận/ chạy ngược, chạy nhiều cấp tốc độ. Chạy nhiều cấp tốc độ …

Continue reading

Biến tần ADLEE MS

Tài liệu tiếng anh biến tần MS Adlee  Biến tần MS2/MS4 loại công suất nhỏ từ 0.2Kw đến 3.7Kw Các loại điện áp 110VAC, 220VAC, 380VAC  Thông số kỹ thuật: Điều khiển chế độ 3 dây start / stop, Chạy nhấp, chạy thuận/ chạy ngược, chạy nhiều cấp tốc độ. Chạy nhiều cấp tốc độ …

Continue reading

Biến tần ADLEE

          Variable Frequency Drive Các biến tần ADLEE  phù hợp cho bất kỳ ứng dụng có mục đích chung có liên quan đến một động cơ AC, có đầy đủ các chức năng hoạt động. Tích hợp chức năng đầu số / tương tự,  phù hợp với một mảng rộng các nhu cầu. Dễ dàng cài đặt và vận …

Continue reading

0948 956 835