Đồng hồ đo Volt 3 pha với công tắc chuyển mạch MV2307 (72×72)

Selec-MV2307: Đồng hồ đo Volt, hiển thị 3 số dạng LCD với công tắc chuyển  mạch.

Tài liệu: Đồng hồ đo Volt 3 pha với công tắc chuyển mạch MV2307

Đồng hồ đo Volt 3 pha với công tắc chuyển mạch
– Hiển thị 3 số, dạng LCD
– Dải hiển thị: 0 – 516V AC
– Mạng kết nối: 3 pha 4 dây
– Nguồn cấp: AC: 240V AC ±20%, (50 / 60Hz)
110V AC ±20%, (50 / 60Hz)

– Chiều cao của LED hiển thị: 14.2 mm
– Có biểu đồ hiển thị % điện áp

-Bảo vệ mặt trước :IP54

0948 956 835