DANH MỤC: Biến tần NIETZ

BIẾN TẦN NIETZ NZV Mua bán sửa chữa biến tần tại hà nội

Thông số cơ bản biến tần Nietz NZV Biến tần Nietz nzv có dải công suất và điện áp như sau: 1 pha 200V: 0.1-3.7kW, 3 pha 200V: 0.1-18.5kW, 3 pha 400V: 0.2-18.5kW. Khả năng quá tải: 150% trong 60s đối với tải nặng, 120% trong 60s đối với tải thường. Tích hợp bộ xả bên …

Continue reading

BIẾN TẦN NIETZ NZ8000 Mua bán sửa chữa biến tần tại hà nội

Tài liệu cài đặt biến tần:NZ8000_user_manual Thông số cơ bản biến tần Nietz NZ8000 Biến tần Nietz nz8000 có dải công suất và điện áp như sau: 1 pha 200V: 0.1-3.7kW, 3 pha 200V: 0.1-18.5kW, 3 pha 400V: 0.2-18.5kW. Khả năng quá tải: 150% trong 60s đối với tải nặng, 120% trong 60s đối với tải …

Continue reading

BIẾN TẦN NIETZ NZ2000 Mua bán sửa chữa biến tần tại hà nội

Tài liệu cài đặt biến tần:NZ2000_user_manual_Eng Thông số cơ bản biến tần Nietz NZ2000 Biến tần Nietz nz2000 có dải công suất và điện áp như sau: 1 pha 200V: 0.1-3.7kW, 3 pha 200V: 0.1-18.5kW, 3 pha 400V: 0.2-18.5kW. Khả năng quá tải: 150% trong 60s đối với tải nặng, 120% trong 60s đối với tải …

Continue reading

BIẾN TẦN NIETZ NL1000 Mua bán sửa chữa biến tần tại hà nội

Tài liệu cài đặt biến tần:nl1000_manua Thông số cơ bản biến tần Nietz NL1000 Biến tần Nietz nl1000 có dải công suất và điện áp như sau: 1 pha 200V: 0.1-3.7kW, 3 pha 200V: 0.1-18.5kW, 3 pha 400V: 0.2-18.5kW. Khả năng quá tải: 150% trong 60s đối với tải nặng, 120% trong 60s đối với tải …

Continue reading

BIẾN TẦN NIETZ AT20 Mua bán sửa chữa biến tần tại Hà Nội

Thông số cơ bản biến tần Nietz AT20 Biến tần Nietz at20 có dải công suất và điện áp như sau: 1 pha 200V: 0.1-3.7kW, 3 pha 200V: 0.1-18.5kW, 3 pha 400V: 0.2-18.5kW. Khả năng quá tải: 150% trong 60s đối với tải nặng, 120% trong 60s đối với tải thường. Tích hợp bộ xả bên …

Continue reading

0948 956 835