DANH MỤC: BIẾN TẦN DELIXI

MUA BÁN BIẾN TẦN DELIXI CDI-E SỬA CHỮA BIẾN TẦN TẠI HÀ NỘI

Thông số cơ bản biến tần Delixi CDI-E Biến tần Delixi Cdi-e có dải công suất và điện áp như sau: 1 pha 200V: 0.1-3.7kW, 3 pha 200V: 0.1-18.5kW, 3 pha 400V: 0.2-18.5kW. Khả năng quá tải: 150% trong 60s đối với tải nặng, 120% trong 60s đối với tải thường. Tích hợp bộ xả bên …

Continue reading

MUA BÁN BIẾN TẦN DELIXI CD9600 SỬA CHỮA BIẾN TẦN TẠI HÀ NỘI

Thông số cơ bản biến tần Delixi CD9600 Biến tần Delixi Cd9600 có dải công suất và điện áp như sau: 1 pha 200V: 0.1-3.7kW, 3 pha 200V: 0.1-18.5kW, 3 pha 400V: 0.2-18.5kW. Khả năng quá tải: 150% trong 60s đối với tải nặng, 120% trong 60s đối với tải thường. Tích hợp bộ xả bên …

Continue reading

MUA BÁN BIẾN TẦN DELIXI CD9200 SỬA CHỮA BIẾN TẦN TẠI HÀ NỘI

Thông số cơ bản biến tần Delixi CD9200 Biến tần Delixi Cd9200 có dải công suất và điện áp như sau: 1 pha 200V: 0.1-3.7kW, 3 pha 200V: 0.1-18.5kW, 3 pha 400V: 0.2-18.5kW. Khả năng quá tải: 150% trong 60s đối với tải nặng, 120% trong 60s đối với tải thường. Tích hợp bộ xả bên …

Continue reading

MUA BÁN BIẾN TẦN DELIXI CD9100-S SỬA CHỮA BIẾN TẦN TẠI HÀ NỘI

Thông số cơ bản biến tần Delixi CD9100-S Biến tần Delixi Cd9100-s có dải công suất và điện áp như sau: 1 pha 200V: 0.1-3.7kW, 3 pha 200V: 0.1-18.5kW, 3 pha 400V: 0.2-18.5kW. Khả năng quá tải: 150% trong 60s đối với tải nặng, 120% trong 60s đối với tải thường. Tích hợp bộ xả bên …

Continue reading

0948 956 835