Đồng hồ đo Ampere 3 pha với công tắc chuyển mạch MA2301 (72×72)

MA2301 - Đồng hồ đo dòng Selec - Codienhaiau.com

Tài liệu: Đồng hồ đo Ampere 3 pha với công tắc chuyển mạch MA2301

Đồng hồ đo Ampere 3 pha với công tắc chuyển mạch
– Hiển thị 4 số, dạng LCD
– Cài đặt hệ số CT: 5 – 5000A
– Dải hiển thị: 0 – 6200A
– Mạng kết nối: 3 pha 4 dây
– Nguồn cấp: AC: 240V AC ±20%, (50 / 60Hz)
– Bảo vệ mặt trước: IP54
– Chiều cao của LED hiển thị: 14.2 mm
– Có biểu đồ hiển thị % tải

0948 956 835