Đồng hồ đo Volt MV207 (72×72)

Selec-MV207: Đồng hồ đo Volt, hiển thị 3 số dạng LCD.

Tài liệu: Đồng hồ đo Volt MV207

– Đồng hồ đo Volt
– Hiển thị 3 số, dạng LCD
– Dải hiển thị: 0 – 516V AC
– Mạng kết nối: 1 pha 2 dây
– Nguồn cấp: AC: 240V AC ±20%, (50 / 60Hz)
110V AC ±20%, (50 / 60Hz)
– Bảo vệ mặt trước: IP65
– Chiều cao của LED hiển thị: 14.2 mm
– Có biểu đồ hiển thị % điện áp

 

0948 956 835