DANH MỤC: Biến tần SANCH

BIẾN TẦN SANCH S2800 SỬA CHỮA BIẾN TẦN TẠI HÀ NỘI

  Thông số cơ bản biến tần Sanch S2800 Biến tần sanch s2800 có dải công suất và điện áp như sau: 1 pha 200V: 0.1-3.7kW, 3 pha 200V: 0.1-18.5kW, 3 pha 400V: 0.2-18.5kW. Khả năng quá tải: 150% trong 60s đối với tải nặng, 120% trong 60s đối với tải thường. Tích hợp bộ xả …

Continue reading

BIẾN TẦN SANCH S3800 SỬA CHỮA BIẾN TẦN TẠI HÀ NỘI

Thông số cơ bản biến tần Sanch S3800 Biến tần sanch s3800 có dải công suất và điện áp như sau: 1 pha 200V: 0.1-3.7kW, 3 pha 200V: 0.1-18.5kW, 3 pha 400V: 0.2-18.5kW. Khả năng quá tải: 150% trong 60s đối với tải nặng, 120% trong 60s đối với tải thường. Tích hợp bộ xả bên …

Continue reading

BIẾN TẦN SANCH S800 SỬA CHỮA BIẾN TẦN TẠI HÀ NỘI

Tài liệu tham khảo:BIẾN TẦN SANCH S800 Thông số cơ bản biến tần Sanch S800 Biến tần sanch s800 có dải công suất và điện áp như sau: 1 pha 200V: 0.1-3.7kW, 3 pha 200V: 0.1-18.5kW, 3 pha 400V: 0.2-18.5kW. Khả năng quá tải: 150% trong 60s đối với tải nặng, 120% trong 60s đối với …

Continue reading

BIẾN TẦN SANCH S900 SỬA CHỮA BIẾN TẦN TẠI HÀ NỘI

Tài liệu tham khảo: BIẾN TẦN SANCH S900 Thông số cơ bản biến tần Sanch S900 Biến tần sanch s900 có dải công suất và điện áp như sau: 1 pha 200V: 0.1-3.7kW, 3 pha 200V: 0.1-18.5kW, 3 pha 400V: 0.2-18.5kW. Khả năng quá tải: 150% trong 60s đối với tải nặng, 120% trong 60s đối …

Continue reading

0948 956 835